Når man skammer sig over at være angst

- et dobbelt problem

Artikel af psykologstuderende Lærke Yssing

Udgivet 30. november 2016

Hent artikel

Udskriftvenlig version

Når man skammer sig over at være angst – et dobbelt problem

OCD-belastede skammer sig over ikke at kunne det samme som andre, men i virkeligheden reagerer de præcis som alle andre mennesker gør, når de er angste.

 

I denne artikel vil jeg sætte fokus på den skam, der ofte er en stor og belastende del af en OCD-lidelse, og skabe større forståelse for lidelsen ved at forklare, hvad skammen kommer af. OCD-belastede handler, som de gør, af rigtig gode grunde, der blot ikke er synlige for andre. Jo mere vi kan udbrede viden om lidelsen, jo mindre vil skammen forhåbentlig komme til at fylde for de belastede.

 

Skam relateret til tankernes indhold – direkte skam

 

Mange OCD-belastede skammer sig over indholdet af deres tanker. Dette ses typisk ved OCD-tanker med aggressivt, seksuelt, religiøst eller moralsk indhold, altså tanker, der handler om at gøre noget, man oplever som forkert. Angsten handler derfor om, hvorvidt man kunne finde på at udføre disse forkerte tanker i virkeligheden, fx om man kunne finde på at stikke andre, når man står med en kniv i hånden og får denne tanke. 


Derudover kommer mange til at opleve sig selv som et grundlæggende dårligt menneske, når man kan tænke disse ”forkerte” tanker, og det kan medføre meget skamfølelse. Et eksempel på dette er en kvinde, der har OCD-tanker om at krænke børn seksuelt. Kvinden frygter, at disse tanker er et udtryk for, at hun skulle have lyst til at krænke børn eller kunne komme til at handle på tankerne. Udover at hun skal håndtere angsten for at handle på tankerne, føler hun nu også skam over overhovedet at have disse tanker. Skammen kan derfor gøre lidelsen endnu sværere at håndtere. Kvinden kan desuden komme til at frygte, at hun er et dårligt mennesker og at dem, hun holder af, tager afstand fra hende, hvis hun fortæller dem om tankerne. Den direkte skam over tankernes indhold resulterer ofte i, at man for alt i verden ønsker at undgå, at andre finder ud af, hvad man tænker, fx ved at de ser ens OCD-handlinger. OCD-lidelsen er meget belastende, netop fordi den kan ændre folks eget selvbillede på denne måde, og få dem til at tro, at de er dårlige mennesker. Frygten for hvad andre mennesker vil sige til ens tanker er ofte årsagen til, at man kan gå længe med sine belastende og ubehagelige tanker, uden at søge hjælp.

 

OCD-tankerne er meget ofte i modstrid med den belastedes holdninger og værdier og kredser om emner, der er meget vigtige for personen. Fx opleves OCD-tanker om at være ansvarlig for fejl ofte af personer, der er omhyggelige og forsigtige, mens seksuelle OCD-tanker ofte opleves af personer, der har høj moral. Netop fordi tankerne sætter sig på de emner, der er vigtige for personen og fordi tankerne er i modstrid med vedkommendes holdninger og værdier, bliver tankerne angstprovokerende. Af samme grund opleves det at kunne tænke sådanne tanker ofte meget skamfuldt.

 

Alle oplever ubehagelige tanker

 

Alle mennesker oplever faktisk ubehagelige påtrængende tanker, der indholdsmæssigt ligner tvangstanker. Fx har 43% af kvinder og 52% af mænd oplevet tanker om at deltage i en seksuel handling, de finder frastødende – som fx at røre ved at barn på en upassende måde. Hvis man ikke har OCD og får en ubehagelig påtrængende tanke, vil man blot tænke ”det var dog en mærkelig tanke, det kunne jeg jo aldrig finde på” og fortsætte sine gøremål. Fordi tanken bedømmes som værende uden betydning, bliver den hurtigt glemt. For OCD-belastede er det afgørende at vide, at det at tænke en tanke, ikke er det samme som at ønske, at tanken bliver virkelig. Tanker er flyvske og opstår i en lind strøm uden nødvendigvis at være udtryk for ens ønsker.

 

Af andre eksempler kan nævnes, at 46% af kvinder og 54% af mænd har oplevet påtrængende tanker om at køre dyr eller mennesker ned med vilje, og 25% af kvinder og 17% af mænd har oplevet påtrængende tanker om at man vil pådrage sig en dødelig sygdom af at røre ved noget, som fremmede har rørt. At have ubehagelige tanker er altså helt normalt. Mange OCD-belastede oplever tvivl om hvorvidt det at have en tanke fører til, at man handler på tanken, og derfor forsøger de af al magt at undgå at have tankerne. Imidlertid fungerer tanker sådan, at jo mere man forsøger at undertrykke dem, jo oftere popper de op i ens hoved.

 

Afledt skam

 

Rigtig mange OCD-belastede oplever at skamme sig over at være bange for noget, som de fleste mennesker finder fuldstændig ufarligt. Denne skamfølelse er ikke knyttet til tankernes indhold, men knytter sig til selve det at have OCD, hvorfor den kaldes afledt skam. Der kan være skam forbundet med at blive betegnet psykisk syg, eller med selve det at føle sig ”anderledes” – og ofte begge dele. OCD-handlingerne kan gøre lidelsen meget synlig for andre og derfor bringe én i særlig kontakt med følelsen af at være anderledes. Et eksempel er en mand med angst for at få en alvorlig sygdom, der derfor ikke tør give hånd til andre. Det bliver meget tydeligt, at man er ”anderledes” når man bryder sociale etiketter, og mange OCD-belastede skammer sig over dette, fordi de hverken ønsker at skille sig ud eller at virke uhøflige. Dette skaber samtidig et dilemma om, hvorvidt man vil være åben om sin lidelse eller ej. Det at have en psykisk lidelse er et tabu for mange og kan være svært at fortælle. Samtidig kan den manglende forklaring på ens adfærd føre til, at man bliver nervøs for at andre finder én uhøflig eller underlig.

 

Uanset om ens OCD er synlig eller ej, ligger skammen imidlertid ofte lige under overfladen, som den gør for mange med psykiske lidelser. Skamfølelsen kan handle om, at der er noget galt med én, og at det er pinligt, at man ikke bare tager sig sammen og kommer ud over angsten. Rigtig mange OCD-belastede møder manglende forståelse for, at de ikke ”bare” tager sig sammen, og møder sig selv med den samme kritik. De kan faktisk ikke selv forstå, hvorfor de bliver så bange, og derfor heller ikke forklare det til andre. Men følelsen af angst, den lader sig ikke sådan lige ignorere, og derfor forsøger de alt, hvad de kan, at undgå følelsen.

 

Den direkte og den afledte skam kan optræde hver for sig, men meget ofte oplever OCD-belastede begge typer samtidig. De to typer af skam forstærker desværre hinanden og gør det desuden sværere at arbejde med lidelsen.

 

Angst – en følelse med mange ansigter

 

Som sagt oplever alle mennesker ubehagelige påtrængende tanker, og alle mennesker kender til angst. Mange har fx prøvet at få en tanke om, at der er trængt nogen ind i huset, som vil overfalde én, og er blevet bange for det. Hvis man ikke slår tanken ud af hovedet og i stedet begynder at handle på den for at beskytte sig mod at blive overfaldet, kan det udvikle sig til OCD. Angst er ikke noget at skamme sig over, det er en indbygget følelse, som igennem tiden har sørget for menneskets overlevelse. Hos folk med OCD reagerer angstsystemet blot på noget, som andre menneskers angstsystem nedprioriterer. Folk uden OCD har ofte svært ved at forstå, at folk med OCD ikke bare ”tager sig sammen” og beslutter sig for ikke at være bange. Den manglende forståelse er med til at øge skammen over at have lidelsen. Tag et andet eksempel til sammenligning: mange mennesker har det svært med edderkopper, men håndterer dem alligevel hjemme i stuen. Men hvis de får mulighed for at prøve at holde en ufarlig fugleedderkop, så siger de nej tak, uanset om du lover dem 500 kr. for det. Vi beder ikke folk om at tage sig sammen og holde fugleedderkoppen, fordi det ikke er nødvendigt at holde en fugleedderkop for at klare hverdagen – men følelsen af angst er nøjagtig den samme. Det er ikke mere rationelt at være bange for store edderkopper, end fx at være bange for at få HIV af at tage i et dørhåndtag. OCD-belastede skammer sig over ikke at kunne det samme som andre, men i virkeligheden reagerer de præcis som alle andre mennesker gør, når de er angste. OCD-belastede er bare bange for noget andet end folk uden OCD, og lidelsen bliver synlig, fordi den påvirker folks evne til at klare hverdagen.

 

 

Kilde: Bohni, M. K. & Bennedsen, B. E. (2014). OCD – Sygdom og behandling. For behandlere. Hans Reitzels Forlag. 

FLERE ARTIKLER