OCD VIDEN  -  FACEBOOK

Vi tilbyder lukkede facebookgrupper,

som administreres af klinikkens psykologstuderende.

 

Der er åbent for alle i hele landet uanset tilknytning til klinikken.

Gruppe for OCD-belastede
Gruppe for pårørende

Facebook grupper

Støttegrupperne er åbne for alle i landet uanset tilknytning til klinikken

OCD Klinikken har to facebook grupper. En gruppe kun for pårørende til OCD og en gruppe kun for OCD-belastede. Støttegrupperne administreres af klinikkens psykologstuderende.

 

I grupperne kan man læse artikler om OCD, stille spørgsmål og få støtte fra andre i en lignende situation. Der er debatoplæg samt mulighed for at få svar på generelle OCD-relaterede spørgsmål. Grupperne er til fælles støtte og erfaringsdeling.

 

Grupperne er lukkede. Det vil sige, at nye medlemmer skal godkendes, inden de bliver lukket ind. Der forudsættes ikke nogen tilknytning til klinikken. Husk at indstille dine settings på din egen profil, hvis du ønsker øget anonymitet.

 

Gruppen for pårørende findes under navnet 'Støttegruppe for pårørende til OCD', når man søger på facebook. Gruppen for personer med OCD findes under navnet 'Støttegruppe for OCD-belastede, når man søger på facebook.