OCD-BEHANDLING  -  UNGE OG VOKSNE

Vores ambition
 
Mange af vores klienter oplever populært sagt at gå fra "version 1.0" til "version 2.0" henover et behandlingsforløb. Og hvor vanskeligt og belastende OCD'en end har været vil man have opnået et personligt udbytte af de belastninger man har været igennem og kommer til at stå som en ny person, der møder verden på en ny måde.
Vi stræber derfor ikke "kun" efter symptomreduktion. Vores ambition er at skabe robusthed over for OCD'en.
I fællesskab skaber vi version 2.0. 

 

Individuel behandling bliver skræddersyet din specifikke problemstilling. Der indgår undervisning i angst og OCD, og henover behandlingsforløbet sker der en vekselvirkning mellem øget teoretisk indsigt i OCD'en og nye erfaringer som efterhånden vil reducere OCD'en. 
Da der typisk er andre samtidige problemstillinger som er med til at vedligeholde og fastholde OCD'en arbejder vi også med disse faktorer.

Behandling

Vi går ambitiøst til værks og ønsker at gå fra version 1 til version 2, hvor man opnår at fjerne de underliggende sårbarheder og skaber robusthed overfor OCD'en. Dette er vejen til frihed for OCD.
Der vil være ugentlige samtaler i en periode, og derefter spreder vi samtalerne ud gradvist efter behov.

Boost-samtaler

Ved boost samtaler kommer man til en enkelt konsultation på 60 min., hvor modstandskraften overfor OCD'en bliver styrket/vedligeholdt. Bliver også af nogle klienter kaldt for "service-eftersyn". Konceptet bliver implementeret forskelligt. Nogle tager en enkelt konsultation, andre tager 3 konsultationer med 14 dages mellemrum, hvert halve/hele år for at lære nyt og fastholde arbejdet med OCD'en.

Rådgivning

Vi giver rådgivningssamtaler af forskellig karakter. Det kan være den OCD-belastede som har brug for at orientere sig i forhold til sine muligheder. Det kan være pårørende som er rådvilde i forhold til hvordan man bedst støtter den OCD-belastede (og ikke OCD'en).  

Online-behandling

Vi tilbyder behandling via video-konsultationer. Du kan uden transport tid til Klinikken opnå vores høje standard af behandling komfortabelt i eget hjem.

Individuel behandling

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Behandling

Kan jeg starte ved jer, selvom jeg er i behandling andet sted?


Ja, mange af vores klienter har været ved andre psykologer før, som desværre ikke har haft de rigtige forudsætninger til at behandle OCD (særligt ved kompliceret OCD). Det kan også være at man går ved en psykiater/psykiatrisk afd. Vi kan sagtens hjælpe dig, selvom du går et andet sted. Det er desværre ikke altid andre behandlingssteder ser positivt på parrallele forløb, men du afgør jo selv hvad du fortæller.
Skal jeg være medicineret for at få behandling?


Nej absolut ikke. Vores måde at arbejde med OCD på gør, at det sjældent er nødvendigt med medicin, men hvis du allerede får medicin er der ikke noget i vejen for at fortsætte med dette. Hvis du ønsker det, hjælper vi med at afvikle medicinen gradvist henover behandlingsforløbet.
Kan I hjælpe mig, selvom jeg er blevet opgivet andre steder?


Vi har udviklet behandlingsmetoder, som gør, at vi har hjulpet mange, der er blevet opgivet andet steds. F.eks. hvor psykiatiren helt har opgivet, men vi har bragt klienten til fode igen med et helt normalt liv - uddannelse, arbejde og familie.
Hvor lang tid varer et typisk behandlingsforløb ?


En "Lift off"-forløb består af 6 samtaler inden for en 2 måneders periode, samt opfølgende samtaler halv eller helårligt. Vi er her mindre ambitiøse og baserer programmet på hjælp til selv hjælp. Kan være særlig egnet hvis man bor langt fra klinikken, og ikke har mulighed for at bruge onlinebehandling. I det mere ambitiøse program vil der være tale om flere samtaler alt afhængig af kompleksiteten og samtidigheden af vedligeholdende faktorer. Det afhænger således af egne ressourer og varigheden af den OCD-belastning som man har været ude for.
Hvilke behandlingsmetoder bruger I ?


Vi anvender avanceret kognitiv adfærdsterapi med en overbygning af særlige teknikker som er udviklet af specialist i OCD, Psykolog Jesper Krogholt. Metoderne er udviklet henover 10 års erfaring med mange forskellige OCD problemstillinger og er skabt i krydsfeltet mellem psykologfaglig viden og erfaring og ikke mindst klienters bidrag til i samarbejde at skabe forandring.
Skal man eksponeres for det man frygter mest?


Eksponering er en vigtig del af vores arbejde med OCD'en, men man kommer aldrig til at blive eksponeret i "det røde felt". Her er alle mennesker uden for pædagogisk rækkevidde for rationelle tanker og man har kun flugt i sine tanker. Alt OCD kan arbejdes væk på et lavt eksponeringsniveau imens man gradvist får nye erfaringer og øget teoretisk indsigt i OCD'en.