OCD-BEHANDLING  -  BØRN

OCD Guide for Børn
Gratis hæfte om
OCD for børn
 
kan frit hentes og uddeles
Svar fra Hopla?

Første forældresamtale

Ved første forældresamtale dannes et overblik over barnets og familiens situation, ressourcer og hvilken vej der vil være bedst at gå i forhold til det videre behandlingsforløb. 
 
Samtalen har en varighed på 75 min. og koster 1.650 kr.
(mulighed for 300 kr. i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark)
 
Alt efter behov kan samtalen have karakter af en enkeltstående rådgivningssamtale eller som indledningen til et rådgivningsforløb.

Individuelle forældresamtaler

De individuelle forældresamtaler skræddersys til den enkelte familie og er den bedste måde at skabe en OCD-fri hverdag for hele familien. 
 
Der indgår psykoedukation i angst og OCD, oplæring i hvordan man eksponerer, løbende vejledning og planlægning frem mod at barnet kan blive OCD fri.
Der afholdes kun sjældent samtaler med barnet, da vi arbejder ud fra et princip om at barnet bedst hjælpes i hverdagen af forældrene i stedet for at skulle have kontakt med behandler. Denne tilgang er meget egnet ved ressourcestærke forældre.
Samtalerne er af 60 minutters varighed, og koster 1400 kr.
(mulighed for 300 kr. i tilskud fra Sygeforsikringen Danmark) 

Booking ved specialist i OCD

Booking foregår via vores onlinebooking system,
hvor priserne for de forskellige ydelser fremgår.
Bemærk at der vælges "Forældre" i venstre side i onlinebookingen.
Bemærk at klinikken er en privatklinik, og at en henvisning fra egen læge derfor ikke kan benyttes. Såfremt du ønsker at benytte en eventuel henvisning, må du til en almindelig sygesikringspsykolog, se nærmere på www.psykologeridanmark.dk
 
Såfremt du har en sundhedsforsikring (privat eller via arbejdsplads) anbefaler vi, at du beder dit forsikringsselskab om at få dine behandlinger i OCD Klinikken, ellers vil du blot blive henvist til en almindelig psykolog i deres eget almindelige behandlingsnetværk. Vær opmærksom på, at der vil forekomme egenbetaling, og at dette skal godkendes af forsikringsselskabet.

Skræddersyet individuel behandling

Tilskud til Sygeforsikringen Danmark

Tilskud ved Sygeforsikring Danmark

Medlemmer  af Sygesikringen Danmark kan modtage 300 kr. i tilskud pr. individuel konsultation ved Psykolog Jesper Krogholt.
OCD Klinikken

© 2021 OCD Klinikken - Copyright - angiv altid kilde ved ref.  - www.ocdklinikken.dk