Artikeloversigt

VIDEN OM OCD  -  ARTIKLER

Følg med på facebook 
for løbende at blive holdt opdateret om nye artikler

FORSIDE_Passe_på_sig_selv_som_pårørende_

At passe på sig selv som pårørende
midt i en OCD-fyldt hverdag

Artikel af psyklogstuderende
Michelle Ingemann Mørk og Nicolai Korch

Udgivet 1. marts 2019

OCD er en alvorlig lidelse, som ofte påvirker hverdagen for hele familien. Derfor kan man som pårørende opleve, at man glemmer sig selv og sine egne behov. Når man er pårørende til en OCD-belastet, er der ofte rigtig mange bekymringer, spørgsmål og frustrationer, der presser sig på

Humørets_betydning_FORSIDE.png

Humørets betydning for OCD

Artikel af psyklogstuderende Nicolai Korch

Udgivet 4. december 2018

Hos den OCD-belastede er humøret ofte præget af alvor, hvilket er tyngende. Heldigvis kan et positivt engagement få horisonten til at blive mere farverig og skabe positive forandringer i humør og derved også skabe dårligere betingelser for OCD'en.

Tvivl og irrationelle tankeprocesser

Artikel af psyklogstuderende Michelle Ingemann Mørk

Udgivet 13. november 2018

Tvivl og irrationelle tankeprocesser.jpg

Tvivl ses ofte at være involveret i OCD’ens mekanismer og for den OCD-belastede kan tvivlstanker være en stor udfordring i arbejdet med OCD’en. 


Tvivl er dog ikke i udgangspunktet problematisk. Problemet opstår når irrationel tvivl tillægges 
uhensigtsmæssig betydning.

Kan vi lære at tænke anderledes?
del 1

Artikel af psyklogstuderende
Nina 
Hviid

Udgivet 2. marts 2018

Kan vi lære at tænke anderledes i forskellige situationer og derved ændre måden, vi føler og handler på i de situationer, vi indgår i?

Kan vi lære at tænke anderledes?
del 2

Artikel af psyklogstuderende
Nina 
Hviid

Udgivet 4. maj 2018

Hvordan kan vores basale antagelser og levereglerom os selv, andre og verden være begrænsendefor vores psykiske velvære?

OCDens forskellighed

OCD'ens forskellighed
 del 1

Artikel af psyklogstuderende Nanna Ladefoged

Udgivet 22. januar 2018

I artiklens første del møder vi Bente, Peter og Lis, som har 3 forskellige typer af OCD. Typerne der illustreres er bakterie-OCD, tjekke-OCD og orden/symmetri-OCD. Vi ser eksemplificeret hvordan deres OCD har udviklet sig og det forklares nærmere hvordan deres OCD fungerer.

OCD og skan

OCD'ens forskellighed
 del 2

Artikel af psyklogstuderende Nanna Ladefoged

Udgivet 18. februar 2018

I artiklens anden del møder vi Sandra, Søren og Karsten, som har 3 forskellige varianter af OCD-tanker med seksuelt indhold. De tre typer er homoseksuel-OCD, pædofili-OCD og dyresex-OCD.  Vi ser eksemplificeret hvordan deres OCD har udviklet sig og det forklares nærmere hvordan deres OCD fungerer.

OCD og skan

Men, det giver jo ingen mening…?

- personlige erfaringer med at forstå OCD

Artikel af psyklogstuderende Lærke Yssing

Udgivet 1. januar 2017

En personlig beretning om at forstå OCD, når man ikke selv har det - hvordan det føles at være angst, og at angsten slet ikke er så forskellig fra den angst, som vi alle sammen kender.

OCD og skan

Når man skammer sig over at være angst - et dobbelt problem

Artikel af psyklogstuderende Lærke Yssing

Udgivet 30. november 2016

Mange OCD-belastede oplever stor skam over deres lidelse. De skammer sig over det at have en psykisk lidelse eller over de tanker, de har. Mange skammer sig over begge dele. Denne artikel beskriver det dobbelte problem i at være angst og samtidig skamme sig over at være det. Desuden sættes der fokus på, at OCD-belastede slet ikke opfører sig så forskelligt fra andre, som man kunne tro.

Internaliseringsprocessens konsekvenser

Artikel af psyklogstuderende Jesper Fredslund Pedersen

Udgivet 20. februar 2017

Internalisering af tanker, som blot er tanker, kan skabe store problemer, og dette illustreres igennem eksemplet om Bjarne. Internaliseringsprocessen og dennes konsekvenser beskrives igennem en ny model for internalisering.

Livet som OCD-ramt - fra første parket

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Udgivet 14. februar 2016

Livet med OCD kan være, og er for mange, en kamp mod sig selv og en sygdom, som ikke giver slip ”bare sådan lige”. For udefrakommende er OCD-ramte plagede af deres tilstand, men hvordan er det egentlig at være i orkanens øje? Hvordan finder man motivationen til at kæmpe i mod OCD’en, og hvordan finder man sejrene i en hverdag, hvor alting nogle gange virker, som om det hele kan være lige meget? Det, og meget andet, spurgte jeg en klient om.

Det er problemet, der er problemet, ikke personen

Artikel af psyklogstuderende Jesper Fredslund Pedersen

Udgivet 7. oktober 2016

I arbejdet med OCD-problematikker, er der flere der har svært ved at skelne mellem egne tanker, og de tanker OCD’en er med til at skabe. Denne artikel introducerer begrebet eksternalisering, og hvorfor det er en gavnlig og vigtig tilgang til ens terapi, og den måde man forholder sig til at være ramt af en psykisk belastning.

Livet som pårørende til OCD

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

Udgivet 7. marts 2016

Dette er et interview med en pårørende til OCD. Nikolaj er mand til Laura, som går på klinikken fordi hun har OCD omkring parforhold og sygdom, hvor hun frygter at blive syg af kræft. Laura og Nikolaj har kendt hinanden i 13 år, men er først inde for den seneste årrække blevet bekendt med, at Lauras reaktioner skyldes OCD. I den forbindelse har terapi været en stor hjælp for dem, fordi de har fået viden og redskaber der gør dem bedre i stand til at håndtere OCD i hjemmet. 

OCD i forbindelse med fødsel

Artikel af Psykolog Jesper Krogholt, specialist i OCD

Udgivet 19. januar 2015

I forbindelse med fødsel oplever ca. 10% af kvinder uønskede, ubehagelige tanker, som de bliver forskrækket over, og som skaber angst igennem en længere periode efter fødslen. Den belastning disse tanker giver bliver ofte misforstået som en efterfødsels­depression eller forbliver skjult/uopdaget.

Kognitiv adfærdsterapi for OCD

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

Udgivet 28. oktober 2015

Artiklen fortæller om metoder ved kognitiv adfærdsterapi - om eksponering og responshindring og hvordan angstsystemets niveauer står i relation til dette arbejde. 

Pårørende til OCD-ramte

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Udgivet 19. september 2015

Hvad vil det sige at være pårørende til en, der har OCD? Hvilke problematikker er der forbundet med det, og hvad kan man gøre for at undgå disse? Denne artikel peger på nogle typiske faldgruber ved at være pårørende til OCD-ramte, og giver efterfølgende forklaringer på, hvorfor disse faldgruber er der, samt hvordan de kan undgås.

OCD - en lidelse med mange udtryk

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

Udgivet 12. august 2015

OCD kommer til udtryk på mange forskellige måder - lige fra bakterieangst med overdreven håndvask for at sikre sig, at hænderne er helt rene, over tjekkeadfærd hvor det kan tage timevis at tage på arbejde, fordi man skal tjekke om komfuret nu er slukket, til tanker hvor man frygter, at man måske er pædofil og derfor ikke tør have med børn at gøre. Det kan virke ulogisk at så forskellige symptomer kan samles under ét navn, og der er da også mange årsager til det. I denne artikel sætter vi fokus på menneskets angstsystem for at komme nærmere et svar.

Den kognitive adfærdsmodel for OCD

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Udgivet 8. juni 2015

Lidelsen OCD opstår via forskellige faktorer, der spiller sammen og påvirker hinanden for at udvikle symptomer på OCD. Nogle af de ting, der spiller sammen, er tydelige og observerbare, mens andre synes at være sværere at få øje på. Den kognitive adfærdsmodel er et godt redskab til at forklare, hvordan OCD opstår og vedvarer.​

"Er jeg ved at blive sindsyg?"-

når symptomerne forskyder sig

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

Udgivet 28. marts 2015

Nogle gange opstår der nye symptomer i takt med, at de gamle forsvinder. Nogle gange er der tale om ”gamle” symptomer, der vender tilbage, men andre gange opstår der nye og hidtil ukendte symptomer. Ofte ses dette, paradoksalt nok, i forbindelse med bedring under behandlingen...

OCD er meget mere end bare håndvask!

Artikel af stud. psyk. Amalie Gersbo-Møller

Udgivet 12. december 2014

Mentale handlinger er en vigtig del af selve mekanismen i alle former for OCD og med til at gøre sygdommen så vedholdende. 

 

Der findes mange forskellige former for mentale handlinger, og de er sjældent helt ens fra OCD-ramt til OCD-ramt. De er udtryk for problemløsningsstrategier – strategier, der skal fjerne ubehag – og hvis man én gang har oplevet, at ubehaget er blevet reduceret ved en given strategi, så vil man automatisk søge hen mod denne igen.

OCD - den hemmelige sygdom

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

Udgivet 1. november 2014

OCD-ramte er ikke altid klar over, at de tvangstanker, de oplever, skyldes en sygdom. I stedet tænker mange, at det handler om dårlige egenskaber hos dem selv. Set i lyset af dette, er det ikke svært at forstå, hvorfor mange er yderst skamfulde over indholdet af deres tvangstanker. Af frygt for at blive afvist af familie og venner, opfattet som sindssyg eller blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, er mange OCD-ramte derfor tilbageholdende med at fortælle om deres symptomer, og nogle holder dem hemmeligt for evigt. ”De ville ikke holde af mig, hvis de kendte mine inderste tanker”, er en frygt, mange kan nikke genkendende til.​

”SKAL JEG TJEKKE DET FOR DIG?”

NÅR FAMILIEN ASSISTERER OCD’EN

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

Udgivet 15. maj 2014

Når pårørende involveres i og tilpasser sig den OCD-ramtes symptomer, taler man om, at familien assisterer OCD’en. Familie-assistering (eller FA) henviser til forskellige typer ting, familiemedlemmer gør, for at forhindre eller lette den OCD-ramtes angst. Disse handlinger kan også hjælpe familien eller partneren til mere effektivt at komme igennem daglige rutiner, f.eks. ved at hjælpe den OCD-ramte med ritualerne. Assistering udføres altså også for familiens skyld, som en måde at få hverdagen til at fungere på.

Gruppe for
OCD-belastede
Gruppe for pårørende

Facebookgrupper

OCD Klinikken har to facebook grupper. En gruppe kun for pårørende til OCD og en gruppe kun for OCD-belastede. Støttegrupperne administreres af klinikkens psykologstuderende.

 

I grupperne kan man læse artikler om OCD, stille spørgsmål og få støtte fra andre i en lignende situation. Der er debatoplæg samt mulighed for at få svar på generelle OCD-relaterede spørgsmål. Grupperne er til fælles støtte og erfaringsdeling.

 

Grupperne er lukkede. Det vil sige, at nye medlemmer skal godkendes, inden de bliver lukket ind. Der forudsættes ikke nogen tilknytning til klinikken. Husk at indstille dine settings på din egen profil, hvis du ønsker øget anonymitet.

 

Gruppen for pårørende findes under navnet 'Støttegruppe for pårørende til OCD', når man søger på facebook. Gruppen for personer med OCD findes under navnet 'Støttegruppe for OCD belastede', når man søger på facebook. Du kan også gå direkte til siderne ved at vælge facebook-ikonet til venstre for denne boks.